üst Deri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "üst Deri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "üst Deri" ne demek?

 1. Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm.

 2. Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm.

 3. (Yun. epi: üzerinde; derma: deri) 1. Dış deriden (ektoderm) meydana gelen, vücudu dıştan örterek koruyan, omurgasız hayvanlarda bir sıralı hücre tabakasından, omurgalı hayvanlarda ise keratinli çok tabakalı yassı epitelden meydana gelen derinin üst tabakası. 2. Bitki kök, gövde ve yaprakların dış epitel örtüsü. Epidermis.

 4. Derinin dermis üstündeki keratinize çok katlı yassı epitelinden oluşan en üst tabakası, epidermis.

üst Deri nedir? İlişkili sözcükler

 • Orta Deri: Dış deri ve iç deri arasındaki hücre katmanı, mezoderm. (Yun. mesos: orta; derma: deri) Omurgalılarda boşaltım ve üreme organları, derinin dermis tabakası, yürek kası ve iskelet kasını meydana getiren, gastrulada devamı...
 • Dermal Papilla: Derinin epidermis ile dermis tabakası arasındaki sınırda, dermisten epidermis içine doğru uzanan parmak şeklindeki uzantılar. Deri epidermisinin dermisiyle birleşim yerinde yer alan mikroskopik papillalar. Çok katlı yassı epitelde kan damarları devamı...
 • Tomur: Koni biçimindeki herhangi bir çıkıntı. Kan damarları bakımından zengin olan ve kıl kökü içine giren dermis tabakası uzantısı. devamı...
 • Tomur: Koni biçimindeki herhangi bir çıkıntı. Kan damarları bakımından zengin olan ve kıl kökü içine giren dermis tabakası uzantısı. devamı...
 • üreyen Kat: (karşılık: Malpighi katı, stratum germinativum), (Lât. stratum=kat, (Lât. germen = tomurcuk: Üst-derinin (epidermis) en alt katı olup silindir biçimi olan ve yukarı doğru yassılaşan birkaç göze sırasından yapılmış olup üst-derinin öteki katlarını meydana getirir. devamı...
 • Solar Keratozis: Güneş ışınlarındaki mor ötesi radyasyonun uzun süreli etkisi sonucu meydana gelen displazili epidermis hiperplazisi, spongiyozis ve hiperkeratozisle belirgin dejeneratif epidermis değişimleri, aktinik keratozis. Köpek ve kedilerde çoğunlukla az kıllı bölgelerde görülür ve yassı hücreli kansere veya deri boynuzlarına dönüşür. devamı...
 • çok Tabakalı Yassı Epitel: Derinin epidermis tabakası, ağız ve özofagusta olduğu gibi, eşit biçimde olmayan birçok hücre sırasından oluşan, en alt sıradaki hücreleri silindirik, en üst sıradaki hücreleri yassı olan örtü epiteli. devamı...
 • Idiopatik Müsinözis: Çin kökenli Shar-Pei köpeklerinde derinin dermis tabakasında aşırı derecede mukopolisakkarit birikimi sonucu derinin kalınlaşması, şişkin ve kıvrımlı olmasıyla belirgin deri bozukluğu, doğuştan miksödem, Shar-pei köpeklerinin müsinözisi. devamı...
 • Tanecikli Tabaka: (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplâzmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri devamı...
 • Hipodermis: (Yun. hypo = altında, Lât. dermis = deri): Omurgasız hayvanlarda üst-deriye, omurgalı hayvanlarda deri-altı katına karşılık olan bir terim. Deriyi altındaki dokulara bağlayan, yağ dokusundan zengin ve tela subkutanea adı devamı...

üst Deri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.