üst disiplin kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üst disiplin kurulu kelimesinin manası:

  1. İl merkezlerinde Millî Eğitim yönetmeninin ya da görevlendireceği bir yönetmen yardımcısının başkanlığında, il merkezinde bulunan her türlü orta dereceli okulların yönetmenlerinden oluşan ve okullardan gönderilen disiplin kurulu kararlarını inceleyip onaylayan kurul.

üst disiplin kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları