ütopyacı Planlama ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "ütopyacı Planlama" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ütopyacı Planlama" ne demek?

 1. Bk. düşülküsel tasarlama

ütopyacı Planlama nedir? İlişkili sözcükler

 • Düşülküsel Tasarlama: Coşumcu ve baskıcı tasarlama düşüncelerinin temel yararcı öğelerini birleştiren, ancak yönetkil özekselciliğin bir sonucu olarak, uzambilimsel biçim kaygısının herşeyden üstün tutulduğu bir tasarlama türü. devamı...
 • Designedness: Tasarlama, kasıt, taammüt, önceden tasarlama devamı...
 • Genel Tasarcı: Kent tasarlaması görevini yüklenen, işin gerektirdiği uzmanları bir eşgüdüm içinde çalıştırmayı sağlayan, kent tasarlamasının gerektirdiği her uzmanlık dalında biraz, ama bir ya da iki dalda derin bilgisi ve deneyimi bulunan kişi. devamı...
 • Dirik Tasarlama: Kentin her işlevine yapısal bir yanıt arayan, tasarımda yerel topluluğun gereksinmelerini ve ereklerini gözönünde bulunduran, bugün bile yararlanılabilen eski biçimleri korurken, geleceğin de gereksinmelerini karşılamayı öngören tasarlama türü. (Ebenezer Howard’ın bahçekent tasarlamasında olduğu gibi.) devamı...
 • Savunucu Tasarlama: Bir kamu kuruluşunun tasar ve tasarlama önerileri hazırlamasından vazgeçilerek, bir örgütün, bir çıkar kümesinin ya da yerleşme birimleri için tasarlamayı uğraş edinmiş bir kimsenin tasarlar ve tasarlama önerileri hazırlamasını öngören yaklaşım. devamı...
 • Nakliyat Planlaması: Bk. ulaşım tasarlaması devamı...
 • Metropoliten Planlama: Bk. anakent tasarlaması devamı...
 • Planlama Standartları: Bk. tasarlama ölçünleri devamı...
 • Faydacı Planlama: Bk. yararcı tasarlama devamı...
 • şümullü Köy Planlaması: Bk. kapsamlı kırsal tasarlama devamı...

ütopyacı Planlama ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.