ütüsü üzerinde sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ütüsü üzerinde kelimesinin manası:

  1. Yeni ütülenmiş
    Örnek: Bu patırtısız semtte loş odamızda girip ütüsü üzerinde serin çarşaflara serilerek yatmak. R. H. Karay

ütüsü üzerinde ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları