Uyanış çağı üslubu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Uyanış çağı üslubu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Uyanış çağı üslubu" ne demek?

 1. (Resim, Heykel, Mimarlık) Avrupa’da 15. y.y.da Eski Yunan ve Roma sanatının klasik öğelerini ortaçağ sanatı öğelerinin yerine alan ve onlara sanatçı kişiliğini de önemli bir değer olarak katan ülkücü, klasik sanat anlayışı ve üslûbu. a. bk. Ön Uyanış Çağı, Olgun Uyanış Çağı, Geç Uyanış Çağı.

Uyanış çağı üslubu nedir? İlişkili sözcükler

 • Olgun Uyanış çağı: (Resim, Heykel, Mimarlık) İtalya’da 1500-1530 yılları arasında Uyanış Çağının en olgun yapıtlarını verdiği dönem. Resimde Leonardo, Rafaello, Michelangelo, heykelde Michalengelo, mimarlıkta Bramante gibi sanatçıların yapıt verdikleri çağ. a. bk. Ön Uyanış Çağı, Uyanış Çağı. devamı...
 • Classic: Klasik, özellikle sanat ve edebiyatta eski Yunan ve Roma tarzında Örnek teşkil edecek şekilde olan devamı...
 • Uyanış: Uyanma durumu veya biçimi Örnek: Parasız adamın sabahleyin bir acı, zehirli uyanışı vardır, ölümden beterdir. R. H. Karay Uyanma, intibah. Bilgisizlikten kurtulma durumu Örnek: Bazı uyanış ve toparlanış belirtileri meydana getirmişti. Y. K. Karaosmanoğlu Avrupa’da özellikle devamı...
 • Classicist: Klasik üslup taraftan Klasik sanat veya edebiyat bilgini. devamı...
 • On Beşinci Louis üslubu: (İçmimari) Fransa’da 15. Louis çağındaki rokokodan klasikçiliğe yönelen ve her iki anlayışın öğeleri ile yapılan döşeme eşyası. devamı...
 • ön Uyanış çağı: (Resim) Aşağı yukarı 1420-1500 yılları arasında İtalya’da başlayan Uyanış Çağının ilk aşaması. Dikkatli doğa incelemesi, ışık-gölgenin ele alınmayışı, anatomi çalışmaları, çizim egemenliği, kapalı kompozisyon gibi özellikleri taşıyan resimler. Heykelde: Antik anlatıma bağlı özellikler. Mimarlıkta: Yatay ve dikey çizimli öğelerin egemen olduğu ve kubbe ile birlikte merkezsel yapı biçiminin önem kazandığı dönem. devamı...
 • ön Uyanış çağı: (Resim) Aşağı yukarı 1420-1500 yılları arasında İtalya’da başlayan Uyanış Çağının ilk aşaması. Dikkatli doğa incelemesi, ışık-gölgenin ele alınmayışı, anatomi çalışmaları, çizim egemenliği, kapalı kompozisyon gibi özellikleri taşıyan resimler. Heykelde: Antik anlatıma bağlı özellikler. Mimarlıkta: Yatay ve dikey çizimli öğelerin egemen olduğu ve kubbe ile birlikte merkezsel yapı biçiminin önem kazandığı dönem. devamı...
 • Geç Uyanış çağı: (Resim, Heykel, Mimarlık) İtalya’da 1520-1600 yılları arasında özellikle resim ve mimarlıkta görülen barok öğeli sanat anlayışı. Bu anlayışa Almanlar yapmacıkçılık (Manierismus) da derler. a. bk. yapmacıkçılık. devamı...
 • üslubu Hakım: Edebi san’atlardan biridir. Sorulan bir suale, soranın halini nazara alarak başka bir sual gibi telakki edip, ona göre cevab vermek demektir. Mesela : Bazı Ashab Resulüllah’a (A.S.M.) hilalin ince başlayıp, kalınlaşarak bedr şekline gelip, sonra yine başladığı şekle dönmesinin sebebini sordular. Bunun cevabı onlara lazım olmadığı için, Kur’an-ı Kerim o vaziyetin neticesine terettüb eden hikmeti, devamı...
 • Realizm: Gerçekçilik. Lat. realis = nesnellik, gerçeğe uygunluk. XIX. yüzyıl ortalarında, sanat alanında, doğa bilimleri, teknik ve sanayileşme sonucunda ortaya çıkan sorunlar ele alınmıştır: bireyin topluluğa olan ilişkisi ve çevresine uyumunu devamı...

Uyanış çağı üslubu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.