uyanış çağı üslubu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte uyanış çağı üslubu kelimesinin manası:

  1. (Resim, Heykel, Mimarlık) Avrupa'da 15. y.y.da Eski Yunan ve Roma sanatının klasik öğelerini ortaçağ sanatı öğelerinin yerine alan ve onlara sanatçı kişiliğini de önemli bir değer olarak katan ülkücü, klasik sanat anlayışı ve üslûbu. a. bk. Ön Uyanış Çağı, Olgun Uyanış Çağı, Geç Uyanış Çağı.

uyanış çağı üslubu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları