Uyaran Karşılık Ruhbilimi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Uyaran Karşılık Ruhbilimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Uyaran Karşılık Ruhbilimi" ne demek?

 1. Ruhbilimin temel amacının uyaranlarla bunlara ilişkin olarak ortaya çıkan karşılıkların incelenmesi olduğunu savunan ruhbilim türü.

Uyaran Karşılık Ruhbilimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Görüngücülük: Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm. Gerçek olanın yalnızca -> görüngüler olduğunu öne süren, görüngülerin arkasında “kendinde şey”in varlığını yadsıyan görüş (nesnelgörüngücülük). // Bu anlamı Fransızca’da, devamı...
 • Geştalt Ruhbilimi: Yaşantıların birbirinden ayrı olarak değil de birimler halinde incelenmesi gerektiğini; özgül uyaranlar ne olursa olsun organizmanın her zaman bütün olarak tepkide bulunduğunu ileri süren ruhbilim görüşü. devamı...
 • Içebakışçılık: Ruhbilimde temel ve güvenilirliği olan tek yöntemin içebakış olduğunu savunan ruhbilim akımları. devamı...
 • Hazcılık: Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm. Hazza, fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük, hedonizm. devamı...
 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...
 • Matematiksel örnek Ruhbilim: Ruhbilim veri ve bulgularının matematik, sayıbilim kavram ve örneklerine göre düzenlenmesi gerektiğini savunan ruhbilim türü. Davranışı matematiksel örneklerle açıklamayı amaçlayan ruhbilim dalı. devamı...
 • Toplum Ruhbilimi: Küme davranımı, küme etkilerinin kişilik gelişmesi üzerindeki rolü ve kişiler arası etkileşim gibi sorunları inceleyen ruhbilim dalı. Öğrencilere, toplumsal yaşayışla ilgili ruhbilim sorunları üzerinde gerekli bilgi ve görüşleri kazandırmak amacıyla devamı...
 • Amaçlılık Ruhbilimi: Davranışı, mekanik ya da fizyolojik bir etkinlik değil, amaçlılık özelliği taşıyan bir etkinlik olarak ele alıp inceleyen ruhbilim türü. devamı...
 • Lipozom: (Yun. lipos: yağ; soma: vücut) Biyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneylerinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin yapay olarak oluşturduğu küresel yapı. İlaç etken maddelerinin lesitin, fosfolipitler vb. maddelerle bağlanmasıyla oluşan, içinde sulu devamı...
 • Intuitionism: ), (fels.) hakikatlerin akıl ve bilgi ile değil de sezgi yolu ile ortaya çıkarılabileceğini ileri süren öğreti Duyularımızla algıladığımız cisimlerin gerçek olduğunu savunan öğreti devamı...

Uyaran Karşılık Ruhbilimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.