uygulayım bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte uygulayım bilimi kelimesinin manası:

  1. İş veya yapım kollarında kullanılan bilimsel ve teknik yöntemleri, araç ve gereci kapsayan bilgi, teknoloji.
  2. Bilim ve uygulayımın verilerini işe, yapıma yansıtma bilgisi.

uygulayım bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları