Uygulayımsal Sorumluluk ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Uygulayımsal Sorumluluk" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Uygulayımsal Sorumluluk" ne demek?

 1. Bir yapının, çizimtasarına uygun bir biçimde yapılmasının gözetim ve denetim altında bulundurulmasını kent yönetimine karşı yapıtasarcı ya da ölçmen gibi görevlilere yükleme.

Uygulayımsal Sorumluluk nedir? İlişkili sözcükler

 • Yetki Uzanımı: Bir kent yönetimine, kendi sınırları dışında da uygulanabilmek üzere bayındırım ve denetim yetkisi verilmesi. devamı...
 • Görey Yapıtasarcılığı: Bir yerleşim yerinin doğal güzelliklerinin, kırsal niteliklerinin korunması ve geliştirilmesi, insanların bu değerlerden daha çok yararlanmalarının sağlanması amacıyla, kent tasarcılarıyla yakın bir işbirliği yaparak, bu değerlerin bulunduğu alanları uzun süreli tasarlara konu yapan ve bunlarla ilgili tasarımları hazırlamanın yöntemlerini gösteren yapıtasarcılık bilimi alt dalı. bkz. bahçe yapıtasarcılığı. devamı...
 • çevre Korunması: Doğa değerlerinin, çağbilim ve yapıtasarcılık yapıtlarının ekinsel ve ekonomik değerini artırdığı yerlerin, kamu kuruluşlarının koruyucu ve geliştirici yönelti ve izlencelerine konu yapılması. bkz. çevrel denetim. devamı...
 • Nezaret: Bakma, gözetme, gözetim. Gözaltı. Bakanlık. devamı...
 • Nezaret: Bakma, gözetme, gözetim. Gözaltı. Bakanlık. devamı...
 • şehir Plancısı: Bk. kent tasarcısı devamı...
 • Akçalı Yardım: I – Özeksel yönetimin, genellikle belli bir amaçla kullanılmak üzere kent yönetimlerine yaptığı dolaysız para yardımı 2 – Kent yönetiminin, özeksel yönetime olan borçlarının tümünün ya da bir bölümünün bağışlanması. devamı...
 • Kamusal Kent Işgörüleri: Yerel bir toplumda yaşayanların ortaklaşa yararlandıkları ve genellikle devlet, kent yönetimi gibi kamu tüzel kişiliklerince doğrudan doğruya ya da onların gözetim ve denetimi altında, kazanç amacı olmaksızın yerine getirilen, yol, okul, gezilik, durguluk, su, elektrik, havagazı ve toplu taşıma gibi gereksinmelerle ilgili işler ve kolaylıklar. bkz. kamu görevi. devamı...
 • Yıktırım: 1 – Bir yeniden bayındırma etkinliğinin gereği olarak ya da yarattığı çekince, eskime gibi nedenlerle bir yapının yerine daha sağlam, daha iyi bir yapı yapmak üzere yıkılması, ortadan kaldırılması. 2 – Bu nitelikteki yapılardan oluşan bir kent kesimindeki bütün yapıların, bu amaçla yıktırılması. devamı...
 • Yeniden Geliştirme: Ekonomik ve yapısal özellikleri, iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan yoksul konutlarının yıkılması ve bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir tasarlama düzeni içinde bayındırılması. bkz. kent yenileme. devamı...

Uygulayımsal Sorumluluk ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.