uysallık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte uysallık kelimesinin manası:

  1. Uysal olma durumu
    Örnek: İki derin ve çocuk gibi siyah gözleri, kalın tüylü kaşları altından uysallıkla bakıyor. H. E. Adıvar
  2. Uysalca davranış
    Örnek: Hemen göze çarpan bir kırıtkanlık ve uysallık vardı. F. R. Atay
  3. Başkalarının önderliğini benimseme, başkalarına uyma, boyun eğme, bağımlı davranma biçiminde kendini gösteren bir kişilik özelliği.

uysallık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları