uyum iyiliği testi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte uyum iyiliği testi kelimesinin manası:

  1. Nitel verilerde, ana kitleden seçilen örneklerin gözlenen örnek verilerinin beklenen değerlere ne kadar ve nasıl uyduğunu belirlemek amacıyla kullanılan ki-kare ve Kolmogrov-Smirnov uyum iyiliği testleri.

uyum iyiliği testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları