Uzakgörmez ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Uzakgörmez" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Uzakgörmez" ne demek?

 1. Uzak bir cisimden göze gelen ışınların ağ tabakaya ulaşamadan imge meydana getirerek bulanık görmeye sebep olan göz hastalığı. Miyop.

Uzakgörmez nedir? İlişkili sözcükler

 • Yakıngörmez: (Yun. hyper: üzerinde; metros: fazla; ops: göz) Bir cisimden göze gelen ışınların ağ tabakasının gerisinde imge meydana getirerek bulanık bir imge görülmesine sebep olan göz hastalığı. Hipermetrop. devamı...
 • Termoset: –iişi–tıldığında tersinmez kimyasal değişme başlayana kadar yumuşamadan kalan, fenolik, polyester, epoksi plastikler ve kil gibi ısıtma ile oluşan çapraz bağlanmaların maddenin yapısında değişime sebep olan maddeler. devamı...
 • Klossiella Türleri: Atlarda K. equi, laboratuvar hayvanlarında ve farelerde K. muris, Gine domuzlarında K. cobayae ve boğa yılanlarında K. boae olan, konaklarının böbrek hücrelerinin içerisinde gelişen ve 60 kadar sporokist içeren ince duvarlı ookistler meydana getirerek nefritis ve hematüriyle belirgin ciddi bir hastalık tablosunun oluşumuna neden olan türler. devamı...
 • Tomurcuklanma: Baş vermek, meydana çıkmaya hazır olmak Örnek: İkisi arasında başlayan bu ilgi, tomurcuklanma eğilimi gösterince babanın ve çevresinin de destekledikleri düşünülebilir. H. Taner Tomurcuklanmak işi. İlkel yapılı hayvanlarda tomurcuk meydana getirerek yapılan eşeysiz devamı...
 • Insan Tümör Virüsleri: İnsanda tümör oluşmasına sebep olan ve nükleik asit olarak çift iplikli DNA içeren bir grup virüs. T lenfosit kanserine sebep olan HTLV virüsleri, Burkitt lenfoması ve nazofarinks kanserine sebep olan EBV (Epstein Barr virüsü), servikal kanserlere sebep olan papilloma virüsü, kazanılmış bağışıklık noksanlığına (AIDS) sebep olan HIV virüsleri gibi. devamı...
 • Taşayak: Ayak uyuzböceklerinden ileri gelen ve ayaklara yerleşip kalın kabuklanmalar meydana getirerek, sırasında konakçıyı kötürüm bırakabilen kaşıntılı deri hastalığı; kireçayak. devamı...
 • Gözü Bulanmak: Bulanık görmeye başlamak. devamı...
 • Sicklemia: Anemi orak hücresi, kusurlu hemoglobin üretiminin neticesinde meydana gelen anemi ile karakterize kalıtsal hastalık (kırmızı kan hücrelerinin deforme olması, oksijen yetmezliğŸi, ve dolaşŸım sistemi problemlerine sebep olan) devamı...
 • Prion: Nükleik asit içermemesine rağmen teorik olarak hücreleri enfekte ederek çoğalma yeteneğine sahip olan, bağışıklık cevabına sebep olmayan, nükleaz, mor ötesi ve iyonize ışınlara dirençli küçük bulaşıcı protein, bulaşıcı protein etkeni, bulaşıcı protein parçacığı. İnsanlarda ve hayvanlarda skrapi, kuru, deli inek hastalığı, Crutzfeldt-Jacop adı verilen prion hastalıkları adı verilen hastalıklara sebep olurlar. devamı...
 • Trypanosomiasis: İnsanlarda ve hayvanlarda uyku hastalığŸına sebep olan Trypanosoma (sivrisinek) cinsinin protozoan parazit türünün sebep olduğŸu enfeksiyon (genellikle böcekler tarafından bulaşŸtırılan) devamı...

Uzakgörmez ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.