Uzun ünlü ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Uzun ünlü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Uzun ünlü" ne demek?

 1. Ses süresi uzun olan ünlü, uzun sesli, uzun vokal: Âlem, âdet gibi.

 2. (Derleme., uzun vokal, uzun sesli) Ses süresi uzun olan ünlü: Âlem, âdet, hâlâ, ilmî medeni, millî, mîde, ilân vb.

Uzun ünlü nedir? İlişkili sözcükler

 • Yuvarlak ünlü: Dudakların toplanıp yuvarlaklaşması ile oluşan ünlü, yuvarlak vokal: o, ö, u, ü. (Derleme.. yuvarlak vokal, yuvarlak sesli, dudak vokali) Dudakların toplanıp yuvarlaklaşması ile meydana gelen ünlü: o, ö, u, ü devamı...
 • Düz ünlü: Dudakların gerilip düzleşmesiyle oluşan ünlü: a, e, ı ,i. (Derleme.. düz vokal, düz sesli, düz sesli harf) Dudakların gerilip düzleşmesiyle meydana gelen ünlü: a, e, ı, i vb. devamı...
 • Ikili ünlü: Hecede yan yana bulunan iki ünlü, diftong. (Derleme., ikiz vokal, ikili vokal) Bir hecede yan yana bulunan iki ünlü: Fransızca air (hava), auto (otomobil); İngilizce Europe (Avrupa); Almanca Haus (ev) devamı...
 • Büyük ünlü Uyumu: Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalın bir ünlü “a, ı, o, u” varsa, ondan sonra gelen bütün hecelerin kalın ünlülerle, ince bir ünlü “e, i, ö, ü” varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı, büyük sesli uyumu: Çocuklaşmak, denizcilik gibi. devamı...
 • ünlü Uyumu: Türkçede, kelimelerdeki ünlülerin incelik, kalınlık veya düzlük, yuvarlaklık bakımlarından birbirine benzemesi, ünlü benzeşmesi, vokal uyumu. (Derleme.. ünlü benzeşmesi, vokal uyumu, ses uyumu, sesli uyumu, vokal uyumu kanunu) Bazı dillerde, özellikle devamı...
 • üçlü ünlü: (Derleme.. üçüzlü vokal) Tek bir hecede yan yana kullanılan üç ünlü: Fran. l’eau (su) , beaucoup (çok) , fauteuil (koltuk) vb. devamı...
 • Uzun Hece: İçinde uzun ünlü bulunan hece: Âdet, kâtip gibi. İçinde uzun ünlü bulunan hece: Nadir (okunuşu: nâdir) , zalim (zâlim) , fail (fail) , medeni (medenî) , salim (salim) , imdat devamı...
 • Geniz ünlüsü: Geniz yoluyla çıkan ünlü. Türkçede bu ünlü n sesiyle birlikte kullanılır: Tanrı, sonra, deniz kelimelerindeki a, o, e ünlüleri gibi. (Derleme.. genizsi vokal, burun vokali, geniz vokali) Geniz yoluyle çıkan devamı...
 • ünlü Boşluğu: (Derleme.. çatışma, ses gediği, vokal çarpışımı, gedik) Ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ile başlayan bir başka sözcükle birleşik tek bir sözcük kurarken veya ünlü ile başlayan bir ek alınca, karşılaşan iki ünlü arasındaki boşluk. Türkçede bu boşluk ya koruma ünsüzü ile kapatılır veya ünlülerden biri düşürülerek boşluk kaldırılır: Ne+ede-yim> (nidem) , (ne+asıl) > nasıl, devamı...
 • Uzun Boylu: Boyu uzun olan. Uzun süre Örnek: Karakolda uzun boylu sıkıştırdılar. S. F. Abasıyanık Derinlemesine, ayrıntılarıyla. devamı...

Uzun ünlü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.