Uzunluğuna Arkadan Geliş ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Uzunluğuna Arkadan Geliş" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Uzunluğuna Arkadan Geliş" ne demek?

 1. Doğum sırasında yavrunun uzun ekseni boyunca, arka ayaklarla doğum kanalına gelişi, longitudinal posteriyör presentasyon.

Uzunluğuna Arkadan Geliş nedir? İlişkili sözcükler

 • Uzunluğuna önden Geliş: Doğum sırasında yavrunun uzun ekseni boyunca, baş ve ön ayaklarla doğum kanalına gelişi, anteriyor presentasyon. devamı...
 • Geliş: Gelme işi veya biçimi Örnek: Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim. Ruhsatî Doğum sırasında yavrunun apertura pelvis cranialise yaklaşım biçimi, fetal presentasyon, presentasyon. Yavru enine veya uzunluğuna gelebilir. Bk. devamı...
 • Uzunluğuna Eksen: Vücudu ya da bölümlerini ortadan uzunluğuna böldüğü düşünülen dönüş ekseni. devamı...
 • Metamerizm: Aynı moleküler formüle sahip fakat molekül içindeki gruplar farklı dizildiğinden moleküllerin farklı fiziksel özellikler göstermeleri, izomerizm. Eklem bacaklılarda vücudun antero-posteriyör ekseni boyunca biri birini izleyen segmentlere ayrılması. devamı...
 • Basyüklenimli Buzsul: Bir elektrik gerilimi etkisi ile bir ekseni boyunca uzayan ve başka bir ekseni boyunca büzülen buzsul. Bir elektrik gerilimi etkisi ile bir ekseni boyunca uzayan ve başka bir ekseni boyunca devamı...
 • Döndürme çatalı: Doğum sırasında yavrunun pozisyonu düzeltmek amacıyla yavruyu uzun ekseni boyunca döndürmede kullanılan doğuma yardım aygıtı, rotasyon çatalı, Caemmerer çatalı. devamı...
 • Toplumsal Gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç devamı...
 • Arka Ameli: Arka bacakların yokluğu, ameli posteriyör, apodi. devamı...
 • Yol Boyu Gelişim: Kentlerarası ana yollar üzerinde, bu yollar boyunca insan topluluklarının ve işyerlerinin gelişigüzel bir biçimde yerleşmesi. devamı...
 • Omurilik: Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik. Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan sinir dokusu. devamı...

Uzunluğuna Arkadan Geliş ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.