Vadeli Işlemler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Vadeli Işlemler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Vadeli Işlemler" ne demek?

 1. Belirlenmiş bir tarihte teslim edilmek üzere önceden belirlenmiş bir fiyattan belli bir miktarda mal, menkul değer, para veya başka bir mali aracın teslim edilmesine yönelik alım satım işlemleri.

Vadeli Işlemler nedir? İlişkili sözcükler

 • Vadeli Fiyat: Belirlenmiş bir tarihte teslim edilecek belli miktarda mal, menkul değer, para veya başka bir mali aracın teslim tarihindeki fiyatı. devamı...
 • Gelecek Piyasa Işlemleri: Örgütlü piyasalarda belli bir değerin önceden belirlenmiş bir tarih ve fiyattan teslim edilmesini öngören ve prim adı altında bir güvence sağlayan standartlaşmış sözleşmelere dayalı alım satım işlemleri. devamı...
 • Alivre: Önceden satış. Dağıtım, dağıtma. Elde devamı...
 • Future Işlemler: Bk. gelecek piyasa işlemleri devamı...
 • Yazgıcılık: Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm. Bütün olayları önceden ve kesinlikle Tanrı’nın kararlaştırdığını, bunun devamı...
 • Denkleştirici Işlemler: Ödemeler bilânçosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, çizgi üstü işlemler Yatırım-Tasarruf eşitliğini kurma amacına yönelik kısa veya uzun vadeli krediler. devamı...
 • Cebirsel Işlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst alma, kök alma işlemleri ya da bu işlemlerin kimilerinin sonlu bir bileşkesi. devamı...
 • Görünür Işlemler: Cari işlemler hesabının içinde yer alan dış ticaret bilânçosundaki mal dışalım ve dışsatım işlemleri. devamı...
 • Finance: Finanse etmek, para sağlamak Maliye, mali işler devamı...
 • Vesaik Mukabili ödeme: Bankanın mal bedelini tahsil ettikten ya da gelecekte bir tarihte tahsil edilmek üzere vadeli bir poliçe düzenlendikten sonra malların çekilmesini sağlayan belgeleri malı alana teslim ettiği ve malı sevkeden açısından risk taşıyan bir ödeme biçimi. devamı...

Vadeli Işlemler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.