valero energy nedir

Valero Energy: Enerji Sektöründe Lider Bir Şirket

Valero Energy Corporation, dünyanın en büyük bağımsız rafineri ve pazarlama şirketlerinden biridir. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda ve Karayipler’de faaliyet göstermektedir. Valero, ham petrolü benzin, dizel yakıt, jet yakıtı ve diğer petrol ürünlerine dönüştürmektedir. Ayrıca, şirket yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmaktadır.

Tarihçe

Valero Energy, 1980 yılında Bill Greehey tarafından kuruldu. Şirket, başlangıçta küçük bir rafineri işletmesiydi. Ancak, Greehey’in liderliğinde Valero hızla büyüdü ve 1990’ların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bağımsız rafineri şirketi haline geldi. 2000’li yıllarda Valero, uluslararası operasyonlarını genişletti ve bugün dünyanın en büyük bağımsız rafineri ve pazarlama şirketlerinden biridir.

Faaliyet Alanları

Valero Energy, aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

  • Rafineri: Valero, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda ve Karayipler’de 15 rafineri işletmektedir. Bu rafineriler, ham petrolü benzin, dizel yakıt, jet yakıtı ve diğer petrol ürünlerine dönüştürmektedir.
  • Pazarlama: Valero, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda ve Karayipler’de 7.500’den fazla benzin istasyonu işletmektedir. Bu benzin istasyonları, Valero markalı benzin, dizel yakıt ve diğer petrol ürünlerini satmaktadır.
  • Yenilenebilir enerji: Valero, yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmaktadır. Şirket, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyoyakıt projelerine yatırım yapmaktadır.

Finansal Durum

Valero Energy, finansal olarak güçlü bir şirkettir. Şirketin 2021 yılındaki geliri 133 milyar dolar, net kârı ise 4,2 milyar dolardı. Valero’nun toplam varlıkları 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 50 milyar dolardı.

Yönetim

Valero Energy’nin yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Joe Gorder’dır. Gorder, 2013 yılından bu yana Valero’nun CEO’sudur. Gorder, Valero’ya katılmadan önce ExxonMobil’de çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuştur.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluk

Valero Energy, çevresel ve sosyal sorumluluğa büyük önem vermektedir. Şirket, rafinerilerinde çevre dostu teknolojiler kullanmaktadır ve emisyonlarını azaltmak için çalışmaktadır. Ayrıca, Valero toplumsal projelere de destek vermektedir.

Gelecek Beklentileri

Valero Energy, gelecekte de büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir. Şirket, yeni rafineriler inşa etmeyi ve uluslararası operasyonlarını genişletmeyi planlamaktadır. Ayrıca, Valero yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam edecektir.


Yayımlandı

kategorisi