valsartan nedir

Valsartan Nedir?

Valsartan, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB) olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir. Anjiyotensin II, kan damarlarını daraltan ve kan basıncını yükselten bir hormondur. Valsartan, anjiyotensin II’nin reseptörlere bağlanmasını engelleyerek çalışır. Bu, kan damarlarının gevşemesine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olur.

Valsartanın Kullanım Alanları

Valsartan, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Yüksek tansiyon
 • Kalp yetmezliği
 • Miyokard enfarktüsü (kalp krizi) sonrası kalp yetmezliği
 • Diyabetik nefropati (böbrek hastalığı)
 • Sol ventrikül hipertrofisi (kalp kasının kalınlaşması)

Valsartanın Dozajı

Valsartanın dozajı, tedavi edilen duruma ve hastanın yaşına ve kilosuna göre belirlenir. Yüksek tansiyon tedavisinde, valsartanın başlangıç dozu genellikle günde 80 mg’dır. Bu doz, gerekirse günde 160 mg’a veya 320 mg’a kadar artırılabilir. Kalp yetmezliği tedavisinde, valsartanın başlangıç dozu genellikle günde 40 mg’dır. Bu doz, gerekirse günde 80 mg’a veya 160 mg’a kadar artırılabilir.

Valsartanın Yan Etkileri

Valsartanın en sık görülen yan etkileri şunlardır:

 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Öksürük
 • Boğaz ağrısı
 • Burun akıntısı
 • Kas krampları
 • Eklem ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Uykusuzluk
 • Kabızlık
 • Gaz
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Cilt döküntüsü
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme
 • Nefes darlığı
 • Hırıltı
 • Göğüs ağrısı
 • Çarpıntı
 • Bayılma

Valsartanın Kontrendikasyonları

Valsartan, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 • Valsartana veya diğer ARB’lere karşı alerji
 • Şiddetli böbrek yetmezliği
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği
 • Gebelik
 • Emzirme

Valsartanın Diğer İlaçlarla Etkileşimleri

Valsartan, aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girebilir:

 • Diğer ARB’ler
 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri
 • Beta blokerler
 • Kalsiyum kanal blokerleri
 • Diüretikler
 • Lityum
 • Metotreksat
 • Rifampisin
 • Fenitoin
 • Karbamazepin
 • Fenobarbital
 • St. John’s wort

Valsartanın Kullanımıyla İlgili Uyarılar ve Önlemler

 • Valsartan, böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Valsartan, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Valsartan, gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
 • Valsartan, emzirme sırasında kullanılmamalıdır.
 • Valsartan, baş dönmesine veya bayılmaya neden olabilir. Bu nedenle, valsartan kullanan hastalar araba kullanırken veya tehlikeli işler yaparken dikkatli olmalıdırlar.
 • Valsartan, potasyum seviyesini yükseltebilir. Bu nedenle, valsartan kullanan hastaların potasyum seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 • Valsartan, kreatinin seviyesini yükseltebilir. Bu nedenle, valsartan kullanan hastaların kreatinin seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yayımlandı

kategorisi