varlık bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte varlık bilimi kelimesinin manası:

  1. Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles'in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji.

varlık bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları