Varlıklaştırma ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Varlıklaştırma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Varlıklaştırma" ne demek?

 1. Tecimsel bir işletmenin çıkardığı pay ve borçlanma belgitleri toplam değeri.

 2. Bir nesneyi anamala çevirme işlemi ya da kâr getiren bir nesneye bir değerin yatırılması.

 3. Girişimin arıtılmasında pay iyelerine ve uzun önelli alacaklılara ödenecek tutar.

Varlıklaştırma nedir? İlişkili sözcükler

 • Arıtım Oranı: Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir). devamı...
 • Tasfiye: Arıtma, ayıklama, temizleme. Özleştirme. Bir devamı...
 • Borç Deflasyonu: Bireylerin ve firmaların çok fazla borçlanmaları nedeniyle harcamalarının düştüğü durum; fiyatlar genel düzeyindeki beklenmeyen düşmeye bağlı olarak, gerçek reel servetin borçlulardan alacaklılara doğru yeniden dağıtılması. devamı...
 • Birli Yüklemli Yasal Biçim: Anabileşenleri birliyüklemli kurucu bileşenler olan n-li tikel-evetleme. || Birli-yüklemli yasal biçimin tutarsızlığının gerekli-yeterli koşulu, her anabileşeninin tutarsız olmasıdır. Örn. (…) devamı...
 • Arıtımlı Değer: Bir girişimin ödemelerde bulunmak amacıyla derhal kullanabileceği taşınmaz malların tümü. Kasadaki para, bankalardaki depo sayıştırılan gibiarıtımlı değerler. devamı...
 • Kısırlaştırma: Kısırlaştırmak işi. Hayvanlarda, özellikle erkeklerde eşey organlarının çıkarılması ya da faaliyetini bir süre durdurmak için gereken işlemin yapılması. Kastrasyon. devamı...
 • Net Bugünkü Değer Yöntemi: Yatırımın iktisadi ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değeri ile yatırım tutarının bugünkü değeri arasındaki farka dayanarak yatırım projelerini sıralayan, girişimci açısından bir proje değerlendirme yöntemi. devamı...
 • Adjustment Of The Income Tax Scales: Gelir vergisi kademesine göre ayarlama, maaşŸlara ödenecek olan tahmini vergileri belirleyen maaşŸ sınıflandırma sisteminde değŸişŸiklik devamı...
 • Dengelemde Borç ödeyebilme Gücü çözümlemesi: İşletmenin kısa ve uzun önelli çeşitli borçları ile elde bulunan ve paraya çevrilebilen varlıkların karşılanması ve ödenmesi olanaklarını saptama işlemi. devamı...
 • Devlet Ve Ortaklıklar Borç Belgiti: Devletin, belediyelerin ve ortaklıkların para sağlamak ve benzeri ekonomik amaçlarla belirli bir sürenin bitiminde ödenmek ve her yıl ödenecek belirli üremi alacaklılarına verilmek koşulu ile çıkardığı borç belgiti. devamı...

Varlıklaştırma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.