varoluşçu etik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte varoluşçu etik kelimesinin manası:

  1. Bilimsel ve nesnel düşüncenin ifade ettiği nedenselliğin bir yanılsama olduğunu göstermeyi ve insanlara unuttukları özgürlük duygusunu anımsatmayı hedefleyen, ayrıca insanın kendi yaşamına ilişkin kararlarda mutlak bir özgürlük içinde olduğunu ileri süren görüş, egzistansiyalist etik.

varoluşçu etik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları