vatican city sözlük anlamı nedir?

Sözlükte vatican city kelimesinin manası:

  1. Vatikan şŸehri, Roma şŸehrinin sınırları içerisinde bulunan ve Papa tarafından yönetilen bağŸımsız devlet, Katolik Kilisesi'nin dünyadaki merkezi

vatican city ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları