veli sözlük anlamı nedir?

Sözlükte veli kelimesinin manası:

  1. Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse.
  2. Ermiş, eren, evliya
  3. Sahip.
  4. Ermiş, eren.
  5. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse.
  6. Tanrının adlarındandır.
  7. Okula giden bir çocuğun her türlü davranış ve tutumundan sorumlu olup onunla ilgili işleri izleyen kimse.

veli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları