velocity of circulation sözlük anlamı nedir?

Sözlükte velocity of circulation kelimesinin manası:

  1. DolaşŸIm hızı, paranın tedavüldeki dolaşŸım sürati, bir ekonomide paranın el değŸişŸtirmesi hızını belirlemek amacıyla kullanılan gayrisafi millî hasıla ile paranın dolaşŸımı arasındaki ilişŸki (Ekonomi)

velocity of circulation ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları