Vena Konjunktivales ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Vena Konjunktivales" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Vena Konjunktivales" ne demek?

 1. Plexus ophthalmicus’tan çıkan ve konjunktivaya dağılan toplardamarlar.

 2. Plexus ophthalmicus’tan çıkan ve konjunktivaya dağılan toplardamarlar.Dgr.: anat. venae conjunctivales

Vena Konjunktivales nedir? İlişkili sözcükler

 • Vena Emissarya: Sinus venosus ve diploe toplardamarlarıyla yüzeysel kafatası toplardamarları arasındaki birleştiriciler.Dgr.: anat. venae emissariae devamı...
 • Vena Interlobares: Böbrekte vena renalis’e açılan loplar arası toplardamarlar. Böbrekte v. renalis’e açılan loplar arası toplardamarlar.Dgr.: anat. venae interlobares devamı...
 • Vena Digitales Dorsales Kommunes ıı ııı ıv: İkinci, üçüncü ve dördüncü parmakların üst toplardamarları. İkinci, üçüncü ve dördüncü parmakların üst toplardamarları.Dgr.: anat. venae digitales dorsales communes II- III-IV devamı...
 • Vena Glandulares: Geviş getirenlerde vena auricularis caudalis’ten, glandula parotis ve glandula mandibularis’e giden toplardamarlar. Geviş getirenlerde v. auricularis caudalis’ten, gl. parotis ve gl. mandibularis’e giden toplardamarlar.Dgr.: anat. venae glandulares devamı...
 • Vena Etmoidalis Eksterna: Plexus ophthalmicus’tan ayrılan, periorbita’yı deldikten sonra aynı adlı atardamarla foramen ethmoideum’dan geçerek kafatası boşluğuna giren ve buradan lamina cribrosa’ya ulaşan toplardamar. Plexus ophthalmicus’tan ayrılan, periorbita’yı deldikten sonra aynı adlı atardamarla devamı...
 • Noduli Limfatisi Konjunktivales: Göz kapaklarının iç yüzünü örten lenf düğümleri. Göz kapaklarının iç yüzünü örten lenf yumruları.Dgr.: anat. noduli lymphatici conjunctivales devamı...
 • Vena Vajinalis Aksessorya: Sığırda vena uterina ile vena vaginalis’in arasında, vena glutaeus cranialis’in hemen arkasında, vena iliaca interna’dan çıkan ve vajinaya giden toplardamar. Sığırda v. uterina ile v. vaginalis’in arasında, v. glutaeus cranialis’in devamı...
 • Vena Glandularis: Köpekte vena lingualis ve vena maxillaris’ten glandula mandibularis’e giden toplardamar. Köpekte v. lingualis ve v. maxillaris’ten gl. mandibularis’e giden toplardamar.Dgr.: anat. vena glandularis devamı...
 • Vena Vezikalis Kraniyalis: Geviş getirenlerde vena testicularis veya vena ovarica’dan, domuzda vena ductus deferentis’ten sidik kesesine giden toplardamar. devamı...
 • Vena Pudenda Eksterna: Vena İliaca interna’nın, vena glutaea caudalis yanında ikinci son kolu. V. İliaca interna’nın, v. glutaea caudalis yanında ikinci son kolu.Dgr.: anat. vena pudenda externa devamı...

Vena Konjunktivales ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.