Vena Pudenda Eksterna ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Vena Pudenda Eksterna" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Vena Pudenda Eksterna" ne demek?

 1. Vena İliaca interna’nın, vena glutaea caudalis yanında ikinci son kolu.

 2. V. İliaca interna’nın, v. glutaea caudalis yanında ikinci son kolu.Dgr.: anat. vena pudenda externa

Vena Pudenda Eksterna nedir? İlişkili sözcükler

 • Vena Glutea Kaudalis: Vena iliaca interna’nın, vena pudenda interna yakınında ikinci son kolu. V. iliaca interna’nın, v. pudenda interna yakınında ikinci son kolu.Dgr.: anat. vena glutea caudalis devamı...
 • Ramus Anastomotikus Kum A Karotide Interna: A. meningea media ve a. ophthalmica externa’nın a. carotis interna ile olan birer birleşen kolu.Dgr.: anat. ramus anastomoticus cum a. carotide interna devamı...
 • Vena Vajinalis: Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde vena iliaca interna’dan; atgillerde vena pudenda interna’dan çıkan; döl yatağına ve vajinaya giden toplardamar. Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde devamı...
 • Vena Glutea Kraniyalis: Etçillerde, domuzda ve geviş getirenlerde vena iliaca interna’dan; atgillerde vena glutea caudalis’ten çıkanlaynı adlı atardamarla birlikte, incisura ischiadica major’dan geçerek gluteus kaslarında dağılan toplardamar. devamı...
 • Vena Vajinalis Aksessorya: Sığırda vena uterina ile vena vaginalis’in arasında, vena glutaeus cranialis’in hemen arkasında, vena iliaca interna’dan çıkan ve vajinaya giden toplardamar. Sığırda v. uterina ile v. vaginalis’in arasında, v. glutaeus cranialis’in devamı...
 • Vena Abdominalis Kaudalis: Yalnızca etçillerde ve geviş getirenlerde bulunan; etçillerde vena iliaca externa’ya, sığırda vena pudendoepigastrica’ya açılan toplardamar. Yalnızca etçillerde ve geviş getirenlerde bulunan; etçillerde v. iliaca externa’ya, sığırda v. pudendoepigastrica’ya açılan toplardamar.Dgr.: devamı...
 • Vena Iliakofemoralis: Atgillerde arteria iliaca externa’nın kolu olan arteria obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar. Atgillerde a. iliaca externa’nın kolu olan a. obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar.Dgr.: devamı...
 • Vena Abdominalis Kraniyalis: Etçillerde vena phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde, domuzda bağımsız olarak vena cava caudalis’e açılan toplardamar. devamı...
 • Arterya Sakralis Mediyana: Aorta abdominalis’in, arteria iliaca externa ve arteria iliaca interna’ları verdikten sonra, sağrı kemiğinin alt ortasında seyreden son kolu. Aorta abdominalis’in, a. iliaca externa ve a. iliaca interna’ları verdikten sonra, devamı...
 • Vena Lingofasyalis: Ala atlantis’in ventral’inde, vena jugularis externa’ya açılan dil ve yüz toplardamarı. Ala atlantis’in ventral’inde, v. jugularis externa’ya açılan dil ve yüz toplardamarı.Dgr.: anat. vena lingofacialis devamı...

Vena Pudenda Eksterna ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.