Vena Vajinalis Aksessorya ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Vena Vajinalis Aksessorya" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Vena Vajinalis Aksessorya" ne demek?

 1. Sığırda vena uterina ile vena vaginalis’in arasında, vena glutaeus cranialis’in hemen arkasında, vena iliaca interna’dan çıkan ve vajinaya giden toplardamar.

 2. Sığırda v. uterina ile v. vaginalis’in arasında, v. glutaeus cranialis’in hemen arkasında, v. iliaca interna’dan çıkan ve vajinaya giden toplardamar.Dgr.: anat. vena vaginalis accessoria

 3. <l

Vena Vajinalis Aksessorya nedir? İlişkili sözcükler

 • Vena Vajinalis: Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde vena iliaca interna’dan; atgillerde vena pudenda interna’dan çıkan; döl yatağına ve vajinaya giden toplardamar. Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde devamı...
 • Vena Glandularis: Köpekte vena lingualis ve vena maxillaris’ten glandula mandibularis’e giden toplardamar. Köpekte v. lingualis ve v. maxillaris’ten gl. mandibularis’e giden toplardamar.Dgr.: anat. vena glandularis devamı...
 • Vena Abdominalis Kaudalis: Yalnızca etçillerde ve geviş getirenlerde bulunan; etçillerde vena iliaca externa’ya, sığırda vena pudendoepigastrica’ya açılan toplardamar. Yalnızca etçillerde ve geviş getirenlerde bulunan; etçillerde v. iliaca externa’ya, sığırda v. pudendoepigastrica’ya açılan toplardamar.Dgr.: devamı...
 • Vena Vezikalis Kraniyalis: Geviş getirenlerde vena testicularis veya vena ovarica’dan, domuzda vena ductus deferentis’ten sidik kesesine giden toplardamar. devamı...
 • Vena Glutea Kraniyalis: Etçillerde, domuzda ve geviş getirenlerde vena iliaca interna’dan; atgillerde vena glutea caudalis’ten çıkanlaynı adlı atardamarla birlikte, incisura ischiadica major’dan geçerek gluteus kaslarında dağılan toplardamar. devamı...
 • Vena Vezikalis Mediya: Yalnızca kedide bulunan ve vena pudenda externa’dan sidik kesesinin alt yüzüne giden toplardamar. Yalnızca kedide bulunan ve v. pudenda externa’dan sidik torbasının alt yüzüne giden toplardamar.Dgr.: anat. vena vesicalis media devamı...
 • Vena Iliakofemoralis: Atgillerde arteria iliaca externa’nın kolu olan arteria obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar. Atgillerde a. iliaca externa’nın kolu olan a. obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar.Dgr.: devamı...
 • Vena Vezikalis Kaudalis: Atta ramus ductus deferentis’ten, etçillerde ve geviş getirenlerde vena ductus deferentis’ten, domuzda doğrudan vena vaginalis’ten sidik kesesine giden toplardamar. Atta ramus ductus deferentis’ten, etçillerde ve geviş getirenlerde v. ductus deferentis’ten, devamı...
 • Vena Glutea Kaudalis: Vena iliaca interna’nın, vena pudenda interna yakınında ikinci son kolu. V. iliaca interna’nın, v. pudenda interna yakınında ikinci son kolu.Dgr.: anat. vena glutea caudalis devamı...
 • Vena Vezikalis Kranyalis: Geviş getirenlerde v. testicularis veya v. ovarica’dan, domuzda v. ductus deferentis’ten sidik torbasına giden toplardamar.Dgr.: anat. vena vesicalis cranialis devamı...

Vena Vajinalis Aksessorya ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.