Ver Yiyeyim, ört Uyuyayım Gözle, Canım çıkmasın ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ver Yiyeyim, ört Uyuyayım Gözle, Canım çıkmasın" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ver Yiyeyim, ört Uyuyayım Gözle, Canım çıkmasın" ne demek?

 1. Başkalarının sırtından geçinmeye alışmış kişi en hayati sorunlarının bile çözümünde kendisine hizmet edecek birini arar.

Ver Yiyeyim, ört Uyuyayım Gözle, Canım çıkmasın nedir? İlişkili sözcükler

 • Bondservant: BağŸLı hizmetçi, köle, kendisine ödeme yapılmadan hizmet verdirilen kimse devamı...
 • Askıntı Olmak: Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşmek. devamı...
 • Eşelenmek: Eşeleme işi yapılmak Örnek: Dünyanın sorunları eşelendikçe altından yeni sorunlar çıkıyor. S. Birsel Bulunduğu yeri kendi kendine eşelemek. devamı...
 • Cuyem: (Cüsten, aramak mastarından “arıyorum, ararım” manasınadır.) (Bak: Cu) devamı...
 • Asıntı: Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma, tehir, tavik. Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşme. devamı...
 • Kentleşme Yöneltisi: Kırsal alanlardan kentlere akının hızını, biçimini, bölgeler arasındaki dağılışını, uzun dönem için ülkenin kalkınmasına yardım edecek biçimde etkilemeyi ve köylerde, kentlerde yarattığı sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve önceliklerle ilgili eşgüdümlü önlemlerin tümü. devamı...
 • Add Insult To Injury: Yaraya tuz basmak, çoktan yerde olduğŸu halde birini itmek, birini önceden yaralandığŸından daha kötü incitmek devamı...
 • Vital: Yaşamsal Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. devamı...
 • Jar On Someone: Birini delirtmek, birini çıldırtmak, birini çok sinirlendirmek, birini deli etmek devamı...
 • Taabbüd: İbadet etmek. Kulluk etmek.(Ey insan! Kur’anın desatirindendir ki, Cenab-ı Hakk’ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiç bir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat, ma’budiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlukiyet nisbetinde de birdirler. L.) devamı...

Ver Yiyeyim, ört Uyuyayım Gözle, Canım çıkmasın ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.