verginin gerçekleştirilmesi ve alımında süre aşımı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte verginin gerçekleştirilmesi ve alımında süre aşımı kelimesinin manası:

  1. Yükümlüden vergi borcunun alınabilmesi için vergi örgütlerince yasalarına göre yapılması zorunlu olan vergi gerçekleştirme işleminin süresinde yapılmaması ve yükümlüye vergi borcunu ödemesi için yine yasalarında yazılı temel yargılara göre süreleri içinde başvurulmaması.

verginin gerçekleştirilmesi ve alımında süre aşımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları