versuchen

“Versuchen” Almanca Fiilinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Versuchen” Almanca dilinde yaygın olarak kullanılan bir fiildir ve “denemek” veya “çalışmak” anlamına gelir. İngilizce ve Türkçe’de karşılık gelen fiiller “try” ve “denemek”tir. Bu makale, “versuchen” fiilinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve örnek cümlelerini ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı: “Try”

İngilizce’de “versuchen” fiilinin karşılığı “try” fiilidir. “Try” fiili, bir şeyi yapma girişiminde bulunmak veya bir sonuca ulaşmak için çaba göstermek anlamına gelir. Aşağıdaki örnek cümlelerde “try” fiilinin kullanımı gösterilmektedir:

 • I tried to open the door, but it was locked. (Kapıyı açmaya çalıştım ama kilitliydi.)
 • She tried to solve the puzzle, but she couldn’t. (Bulmacayı çözmeye çalıştı ama başaramadı.)
 • We tried to call you, but your phone was off. (Seni aramaya çalıştık ama telefonun kapalıydı.)

Türkçe Anlamı: “Denemek”

Türkçe’de “versuchen” fiilinin karşılığı “denemek” fiilidir. “Denemek” fiili, bir şeyi yapmayı veya başarmayı amaçlayan bir girişimde bulunmak anlamına gelir. Aşağıdaki örnek cümlelerde “denemek” fiilinin kullanımı gösterilmektedir:

 • Kapıyı açmayı denedim ama kilitliydi.
 • Bulmacayı çözmeyi denedi ama başaramadı.
 • Seni aramayı denedik ama telefonun kapalıydı.

Kullanımlar

“Versuchen” fiili, İngilizce ve Türkçe’de benzer şekillerde kullanılır. Genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Bir eylemi gerçekleştirme girişimi
 • Bir sonuca ulaşma çabası
 • Bir olasılığı veya seçeneği değerlendirme
 • Bir fikri veya teoriyi test etme

Örnek Cümleler

Aşağıdaki örnek cümleler, “versuchen” fiilinin İngilizce ve Türkçe kullanımlarını göstermektedir:

İngilizce:

 • I tried to fix the car, but I couldn’t. (Arabayı tamir etmeye çalıştım ama başaramadım.)
 • She tried to convince him, but he wouldn’t listen. (Onu ikna etmeye çalıştı ama dinlemedi.)
 • We tried to find a solution, but we couldn’t. (Bir çözüm bulmaya çalıştık ama bulamadık.)

Türkçe:

 • Arabayı tamir etmeyi denedim ama başaramadım.
 • Onu ikna etmeyi denedi ama dinlemedi.
 • Bir çözüm bulmaya denedik ama bulamadık.

Sonuç

“Versuchen” Almanca fiili, İngilizce’de “try” ve Türkçe’de “denemek” fiilleriyle karşılık gelir. Bu fiil, bir eylemi gerçekleştirme girişimi, bir sonuca ulaşma çabası veya bir olasılığı değerlendirme anlamında kullanılır. “Versuchen” fiilinin İngilizce ve Türkçe kullanımları benzerdir ve yukarıda verilen örnek cümlelerde gösterildiği gibi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi