verteks nedir

Verteks Nedir?

Verteks, bir geometrik şeklin en yüksek noktasıdır. Genellikle bir üçgenin veya piramidin tepesi olarak tanımlanır. Ancak, diğer geometrik şekillerde de verteksler bulunabilir. Örneğin, bir kürenin iki yarısını ayıran dairenin merkezi bir vertekstir.

Vertekslerin Özellikleri

 • Bir üçgenin üç verteks vardır.
 • Bir dörtgenin dört verteks vardır.
 • Bir beşgenin beş verteks vardır.
 • Ve benzer şekilde, n kenarlı bir çokgenin n verteks vardır.
 • Bir piramidin bir taban ve bir tepe olmak üzere iki verteks vardır.
 • Bir kürenin iki verteks vardır.
 • Bir silindirin iki verteks vardır.
 • Bir koninin bir taban ve bir tepe olmak üzere iki verteks vardır.

Vertekslerin Kullanımı

Verteksler, geometrik şekillerin özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bu özellik, üçgenin üç verteksinin bir araya gelerek oluşturduğu açıların toplamının 180 derece olduğunu gösterir.

Verteksler ayrıca, geometrik şekillerin hacmini ve yüzey alanını hesaplamak için kullanılır. Örneğin, bir piramidin hacmi, taban alanının üçte biri ile yüksekliğinin çarpımıdır. Bu formül, piramidin tabanının ve tepesinin oluşturduğu vertekslerin yüksekliğini kullanır.

Vertekslerin Örnekleri

 • Bir üçgenin üç verteks vardır. Bu verteksler, üçgenin kenarlarının birleştiği noktalardır.
 • Bir dörtgenin dört verteks vardır. Bu verteksler, dörtgenin kenarlarının birleştiği noktalardır.
 • Bir beşgenin beş verteks vardır. Bu verteksler, beşgenin kenarlarının birleştiği noktalardır.
 • Bir piramidin bir taban ve bir tepe olmak üzere iki verteks vardır. Taban, piramidin alt kısmını oluşturan çokgendir. Tepe, piramidin en yüksek noktasıdır.
 • Bir kürenin iki verteks vardır. Bu verteksler, kürenin iki yarısını ayıran dairenin merkezidir.
 • Bir silindirin iki verteks vardır. Bu verteksler, silindirin tabanının ve tepesinin merkezidir.
 • Bir koninin bir taban ve bir tepe olmak üzere iki verteks vardır. Taban, koninin alt kısmını oluşturan dairedir. Tepe, koninin en yüksek noktasıdır.

Sonuç

Verteksler, geometrik şekillerin özelliklerini tanımlamak için kullanılan önemli noktalardır. Üçgenler, dörtgenler, beşgenler, piramitler, küreler, silindirler ve koniler gibi birçok geometrik şeklin verteksleri vardır. Verteksler, geometrik şekillerin hacmini ve yüzey alanını hesaplamak için de kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi