veya işareti

veya

İngilizce Anlamı: or

Türkçe Anlamı: ya da

Ayrıntılı Açıklama:

“Veya” sözcüğü, birden fazla seçenekten birini ifade etmek için kullanılan bir birleştirme edatı olarak kullanılır. İki seçenek arasında seçim yapmayı ifade eder ve genellikle “ya da” sözcüğüyle eş anlamlı olarak kullanılır.

Örnekler:

 • Kahve veya çay içmek ister misin?
 • Bugün sinemaya veya parka gidebiliriz.
 • Kitabı okuyabilirsin veya filmi izleyebilirsin.

“Veya” Sözcüğünün Kullanım Alanları:

 • Seçenekleri Sunmak: İki seçenek arasında seçim yapmayı ifade etmek için kullanılır.
 • Alternatifleri Belirtmek: Bir eylemin yerine getirebileceği alternatifleri belirtmek için kullanılır.
 • Genelleme Yapmak: Birden fazla seçeneği kapsayan genellemeler yapmak için kullanılır.

“Veya” Sözcüğünün Eş Anlamlıları:

 • Ya da
 • Veya da
 • Yahut
 • Değilse
 • Aksi takdirde

“Veya” Sözcüğünün Zıt Anlamlıları:

 • Ve
 • Hem de
 • Ayrıca
 • Üstelik

“Veya” Sözcüğünün İngilizce Karşılıkları:

 • or
 • either…or
 • or else

“Veya” Sözcüğünün Kullanımına İlişkin İpuçları:

 • “Veya” sözcüğü, seçenekler arasında net bir ayrım yapmak için kullanılır.
 • “Veya” sözcüğü, seçenekler birbirini dışladığında kullanılır.
 • “Veya” sözcüğü, seçenekler eşit dereceli öneme sahipse kullanılır.

“Veya” Sözcüğünün Yaygın Hataları:

 • “Veya” sözcüğünün yanlışlıkla “ve” sözcüğüyle karıştırılmaması gerekir.
 • “Veya” sözcüğü, seçenekler birbirini dışlamadığında kullanılmamalıdır.
 • “Veya” sözcüğü, seçenekler eşit dereceli öneme sahipse kullanılmalıdır.

Yayımlandı

kategorisi