veziküler hastalık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte veziküler hastalık kelimesinin manası:

  1. Çift tırnaklı hayvanlarda görülen, ileri derecede bulaşıcı özellikte olması bakımından önemli görülen, şap, veziküler stomatitis ve sığırların veziküler ekzanteminden oluşan özel hastalık grubu.

veziküler hastalık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları