Viroit ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Viroit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Viroit" ne demek?

 1. Bitki hücrelerinde hastalık yapan, 400 kadar ribonükleotitten oluşan, protein kılıfı bulunmayan, virüslerden daha basit yapılı bir organizma. Viroid.

Viroit nedir? İlişkili sözcükler

 • Bileşik Protein: Bir veya daha çok prostetik grup içeren bir protein. Hidrolizleri sonucu yalnız amino asitleri değil, aynı zamanda diğer bazı organik ve inorganik bileşenleri veren protein, kompleks protein, konjuge protein. devamı...
 • A Good Name Is Better Than Good Oil: İyi bir isim iyi bir yağŸdan daha iyidir, (iç güzellik dışŸ güzellikten önemlidir) iyi ahlak ve güzel davranışŸlar harici süslerden daha fazla onur ve şŸeref kazandırır devamı...
 • The More: Daha fazla, – dereceye kadar, kadar, daha (iki şŸey arasındaki bağŸlantıyı belirtmek için kombinasyon içerisinde kullanılan, ör. “daha çok çalışŸırsan, daha iyi yaparsın” veya “daha çok alışŸtırma yaparsan daha iyi çalarsın”) devamı...
 • Lipoprotein: Basit bir protein ile daha yüksek bir yağ asidinden oluşan kompleks yapı. Kanda lipitlerin taşınmasını sağlayan bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen organik bir madde. devamı...
 • Kodon: Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden peş peşe üç nükleotitten (triplet) oluşan grup. Bilinen 64kodondan 61 tanesi amino asitlerin her biri için özel, üç tanesi ise polipeptit sentezini bitirmek içindir. Triplet. devamı...
 • Histon: (Yun. histos = doku): Özellikle çekirdeğin kimyasal yapısında bulunan sade bir protein. Ökaryotların hücre çekirdeğinde nükleik asitle birleşik olarak bulunan ve DNA’nın paketlenmesine yardımcı olan lizin ve arjinin gibi bazik devamı...
 • Oligonucleotide: Oligonükleotit, 20ye kadar nükleotitten oluşŸan kısa zincir devamı...
 • Neozom: Ribozomlann öncüsü olarak ya da protein sentezi sırasında oluşan ya da ribozomlardan ayrılan ribonükleoprotein parçacıkları (interzom ve minizom) için kullanılan genel ifade. devamı...
 • Ubikuitin: Ökaryot hücrelerde yaygın olarak bulunan, hücre proteinlerinin proteazlarla parçalanabilmesi için parçalanacak proteine kovalent bağlarla bağlanan, enzim özelliği bulunmayan, sıcaklığa dayanıklı, 76 amino asitlik küçük bir protein. Translasyonda konformasyonun doğru oluşmadığı devamı...
 • Haplont: (Yun. haploos: basit; on: oluş) Sadece zigotun diploit olduğu organizma. Zadece zigotun diploit olduğu organizma. devamı...

Viroit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.