virtual sözlük anlamı nedir?

Sözlükte virtual kelimesinin manası:

  1. Gerçek, asıl, gerçek kuvveti olan, sanal
  2. Gerçek kuvveti olan
  3. Gerçek olmayan
  4. Fiili
  5. Kuvvet veren
  6. Kuvvette olup eyleme geçmemiş, zımni

virtual ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları