Vitals ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Vitals" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Vitals" ne demek?

 1. Hayati organlar, birbirini tamamlayan unsurlar

Vitals nedir? İlişkili sözcükler

 • Vital: Yaşamsal Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. devamı...
 • Işleyim Karmaşığı: Kimi ağır işleyimlerde, üretimde ortak amaca ulaşmada birbirini tamamlayan birçok kuruluşların bir araya gelmesi durumu. devamı...
 • Complement: Tamamlayıcı herhangi bir şey, tümleç Tüm, bütün devamı...
 • Eş Zamanlı Baskı: Sayfa ışığa karşı tutulduğunda birbirine uyan veya birbirini tamamlayan ve sayfanın her iki tarafına da basılmış figürlerden oluşan baskı türü, simültane baskı. devamı...
 • Kombina: Birkaç sanayi kurumunun tek yönetimde birleşmesi. Birleştirilmiş et tesisi. devamı...
 • Parazoa: (Yun. para: öteki; zoon: hayvan) Çok hücreliler (Metazoa) alt âleminden, vücutlarında henüz gerçek doku ve organları meydana gelmemiş olan, hayatî olayları az çok değişik hücrelerle yapılan, süngerler (Porifera) filumu olan bir bölüm. devamı...
 • Tamamlayıcı: Tamam durumuna getiren, tamamlayan Örnek: Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez, savaş sevginin tamamlayıcısıdır. A. Haşim Dna çift ipliğinin ayrılarak her birinden yeniden çift iplikli DNA oluşması içintamamlayıcı nükleotitlerin bu ipliklere bağlanması. Bir reaksiyonun olabilmesi devamı...
 • Expletive: Heyecan ifade eden söz; gereği olmayan harf,hece, kelime; anlamı kuvvetlendirici söz; küfür; fazla, boşluğu dolduran, tamamlayan PekişŸTirici sözcük, gereksiz sözcük, gereksiz hece, küfür; tamamlayan sözcük devamı...
 • Duyu Organları: Göz, kulak gibi vücudun dış yüzeyinden gelen uyartıları almaya yarayan organlar. Reseptör organlar. Görme, işitme, koku, basınç, tat, denge, dokunma, ağrı ve ısı duyularını alan organlar, organa sensum.Dgr.: anat. organa devamı...
 • Alternation: Münavebe, birbirinin yerini alma Birbirini takip etme devamı...

Vitals ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.