vocatively sözlük anlamı nedir?


Sözlükte vocatively kelimesinin manası:

  1. Vokatif bir şŸekilde, çağŸrı şŸeklinde, bir kimseye veya şŸeye hitap edilmesi durumuyla

vocatively ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları