voltametri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte voltametri kelimesinin manası:

  1. Sürekli olarak değişen bir potansiyelin, küçük elektrotlara uygulanmasından oluşan akıma dayanan teknikler için kullanılan genel bir terim. Hidrodinamik voltametri karıştırılan çözeltilerde, polarografi ise damlayan bir civa elektrotta yapılır. Analitlerin difüzyon-kontrollü tepkimesi ile ilgilidir.

voltametri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları