voyvoda ne demek

Voyvoda

Voyvoda, Slav kökenli bir kelime olup “ordu komutanı” veya “askeri vali” anlamına gelir. Voyvodalar, Orta Çağ’da Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da birçok devlette önemli bir rol oynamışlardır.

Voyvodaların kökenleri, 6. yüzyılda Balkanlar’a yerleşen Slav kabilelerine kadar uzanmaktadır. Slavlar, Bizans İmparatorluğu’nun yönetimi altında yaşadıkları dönemde, kendi içlerinden seçtikleri voyvodalar tarafından yönetiliyorlardı. Voyvodalar, kabilelerinin askeri ve idari işlerinden sorumluydu.

 1. yüzyılda, Bulgar İmparatorluğu’nun kurulmasıyla birlikte, voyvodalar Bulgar ordusunun komutanları haline geldiler. Voyvodalar, Bulgar İmparatorluğu’nun sınırlarını korumak ve Bizans İmparatorluğu’na karşı savaşmakla görevliydi.

 2. yüzyılda, Sırp ve Hırvat devletlerinin kurulmasıyla birlikte, voyvodalar bu devletlerin de ordularının komutanları haline geldiler. Voyvodalar, Sırp ve Hırvat devletlerinin sınırlarını korumak ve Bizans İmparatorluğu’na karşı savaşmakla görevliydi.

 3. yüzyılda, Macaristan Krallığı’nın Balkanlar’da topraklarını genişletmesiyle birlikte, voyvodalar Macar ordusunun komutanları haline geldiler. Voyvodalar, Macar Krallığı’nın sınırlarını korumak ve Bizans İmparatorluğu’na karşı savaşmakla görevliydi.

 4. yüzyılda, Moğol İmparatorluğu’nun Balkanlar’ı işgaliyle birlikte, voyvodalar Moğol ordusunun komutanları haline geldiler. Voyvodalar, Moğol İmparatorluğu’nun sınırlarını korumak ve Bizans İmparatorluğu’na karşı savaşmakla görevliydi.

 5. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’ı işgaliyle birlikte, voyvodalar Osmanlı ordusunun komutanları haline geldiler. Voyvodalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını korumak ve Bizans İmparatorluğu’na karşı savaşmakla görevliydi.

 6. yüzyılda, Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte, voyvodalar Balkanlar’daki bağımsız devletlerin ordularının komutanları haline geldiler. Voyvodalar, bu devletlerin sınırlarını korumak ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşmakla görevliydi.

 7. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki egemenliğinin güçlenmesiyle birlikte, voyvodalar Osmanlı yönetiminin altında yerel yöneticiler haline geldiler. Voyvodalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun vergi toplama, asker toplama ve adalet işlerini yürütmekle görevliydi.

 8. yüzyılda, Avusturya İmparatorluğu’nun Balkanlar’da topraklarını genişletmesiyle birlikte, voyvodalar Avusturya ordusunun komutanları haline geldiler. Voyvodalar, Avusturya İmparatorluğu’nun sınırlarını korumak ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşmakla görevliydi.

 9. yüzyılda, Rus İmparatorluğu’nun Balkanlar’da topraklarını genişletmesiyle birlikte, voyvodalar Rus ordusunun komutanları haline geldiler. Voyvodalar, Rus İmparatorluğu’nun sınırlarını korumak ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşmakla görevliydi.

 10. yüzyılda, Balkanlar’daki ulusal hareketlerin güçlenmesiyle birlikte, voyvodalar bu hareketlerin liderleri haline geldiler. Voyvodalar, Balkanlar’daki ulusların bağımsızlığını kazanmak için Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaştılar.

 11. yüzyılda, Balkanlar’daki ulusların bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte, voyvodalar bu devletlerin ordularının komutanları haline geldiler. Voyvodalar, bu devletlerin sınırlarını korumak ve dış tehditlere karşı savaşmakla görevliydi.

Voyvodalar, Balkanlar’ın tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. Voyvodalar, Balkanlar’daki ulusların bağımsızlığını kazanmaları için mücadele etmişlerdir. Voyvodalar, Balkanlar’daki ulusların kültür ve geleneklerinin korunmasında da önemli bir rol oynamışlardır.


Yayımlandı

kategorisi