wander sözlük anlamı nedir?

Sözlükte wander kelimesinin manası:

  1. Dolaşmak, gezinmek
  2. Yolu şaşırarak dolanıp durmak
  3. Yoldan çıkmak
  4. Konudan ayrılmak
  5. Sayıklamak, abuk sabuk konuşmak
  6. İçinde dolaşmak
  7. Dolaşma, gezinme
  8. Gezmek, dolaşmak, gezinmek, yolunu şaşırmak, kaybolmak, dalıp gitmek, sapmak, uzaklaşmak, sayıklamak, abuk sabuk konuşmak, kıvrıla kıvrıla gitmek

wander ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları