warble sözlük anlamı nedir?

Sözlükte warble kelimesinin manası:

  1. Kuş gibi ötmek, şakımak
  2. Çağıldamak
  3. Terennüm etmek
  4. Titrek ses çıkarmak
  5. Kuş gibi ötüş, şakıma
  6. Tatlı ses
  7. Nağme, makam
  8. Sığırsineği sürfesinin hayvanlann sırtında meydana getirdiği çıban
  9. Ötmek, şakımak, sesini titretmek, şırıldamak

warble ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları