warrant sözlük anlamı nedir?

Sözlükte warrant kelimesinin manası:

 1. Temin etmek
 2. Teminat vermek, garanti etmek
 3. Korkusuzca beyan etmek
 4. Salahiyet vermek
 5. Memur etmek
 6. İzin vermek, ruhsat vermek
 7. Kefil olmak
 8. Hak kazandırmak
 9. Her zararını tazmin edeceğine taahhüt etmek
 10. Tevkif müzekkeresi
 11. Arama tezkeresi
 12. Kefalet, teminat, garanti
 13. Ruhsat, yetki, salâhiyet
 14. Makbuz
 15. Ask
 16. Yetki vermek, mazur göstermek, izin vermek, ruhsat vermek, garanti etmek, temin etmek, kefil olmak

warrant ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları