was thrown out sözlük anlamı nedir?

Sözlükte was thrown out kelimesinin manası:

  1. Tekme vuruldu, atıldı, kovuldu, itildi, sürüldü, sürgün edildi

was thrown out ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları