weekly sözlük anlamı nedir?

Sözlükte weekly kelimesinin manası:

  1. Haftalık
  2. Haftada bir, her hafta
  3. Haftalık yayın.
  4. Haftalık dergi, haftalık gazete

weekly ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları