welcoming speech sözlük anlamı nedir?

Sözlükte welcoming speech kelimesinin manası:

  1. KarşŸIlama konuşŸması, hoşŸ geldiniz konuşŸması, açışŸ konuşŸması, selamlama konuşŸması

welcoming speech ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları