well balanced diet sözlük anlamı nedir?

Sözlükte well balanced diet kelimesinin manası:

 1. Pekâlâ! Ya! Hayret! Olur şey değil! Sahi ! Eh ! Haydi
 2. We will, we shall.
 3. Öyleyse!, peki!, şey!, ya!
 4. (better, best) iyi, güzel, hoş, ala, iyice
 5. Hakkıyle, Iâyıkıyle
 6. Çok, pek
 7. Tamamen, hayli, oldukça
 8. İyi, güzel
 9. Sıhhatça iyi, sıhhatli
 10. Kârlı, elverişli
 11. Kuyu, çeşme, memba, kaynak
 12. Pınar
 13. Hokka
 14. Sahanlık, merdiven veya asansör boşluğu
 15. Kaynamak, yerden fışkırmak
 16. Fışkırmak, kaynamak
 17. (we will) f. "we will (-eceğŸiz)", başŸka fiillerle kullanılan gelecek zaman fiili, -ecek, -acak (Yazılışı: we'll)

balanced  US UK (nedir ne demek)

well balanced diet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları