went on a pilgrimage sözlük anlamı nedir?

Sözlükte went on a pilgrimage kelimesinin manası:

  1. Hacca gitti, üç hac kutsal gününden biri olan birinde Kudüs'e gitti; Mekke'ye hacca gitti

went on a pilgrimage ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları