what’s the

“What’s the…” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“What’s the…” ifadesi, İngilizce’de çok yönlü bir soru kalıbıdır ve çeşitli anlamlara gelebilir. Türkçe’ye genellikle “Ne…” şeklinde çevrilir. Bu makale, “what’s the…” ifadesinin farklı anlamlarını ve kullanımlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

1. Bir Şeyin Niteliğini Sormak

“What’s the…” ifadesi, bir şeyin niteliğini veya özelliğini sormak için kullanılabilir. Bu kullanımda, “the” belirli bir şeyi ifade eder. Örneğin:

 • What’s the weather like today? (Bugün hava nasıl?)
 • What’s the time? (Saat kaç?)
 • What’s the temperature outside? (Dışarıdaki sıcaklık kaç derece?)

2. Bir Şeyin Amacını Sormak

“What’s the…” ifadesi, bir şeyin amacını veya işlevini sormak için de kullanılabilir. Bu kullanımda, “the” genellikle bir nesneyi ifade eder. Örneğin:

 • What’s the purpose of this button? (Bu düğmenin amacı nedir?)
 • What’s the function of this machine? (Bu makinenin işlevi nedir?)
 • What’s the use of this tool? (Bu aletin kullanımı nedir?)

3. Bir Şeyin Fiyatını Sormak

“What’s the…” ifadesi, bir şeyin fiyatını veya maliyetini sormak için de kullanılabilir. Bu kullanımda, “the” genellikle bir ürünü veya hizmeti ifade eder. Örneğin:

 • What’s the price of this book? (Bu kitabın fiyatı nedir?)
 • What’s the cost of this repair? (Bu onarımın maliyeti nedir?)
 • What’s the fare for this bus? (Bu otobüsün ücreti nedir?)

4. Bir Şeyin Konumunu Sormak

“What’s the…” ifadesi, bir şeyin konumunu veya yerini sormak için de kullanılabilir. Bu kullanımda, “the” genellikle bir yeri ifade eder. Örneğin:

 • What’s the address of this building? (Bu binanın adresi nedir?)
 • What’s the location of this park? (Bu parkın yeri neresi?)
 • What’s the way to the nearest hospital? (En yakın hastaneye nasıl gidilir?)

5. Bir Şeyin Durumunu Sormak

“What’s the…” ifadesi, bir şeyin durumunu veya koşulunu sormak için de kullanılabilir. Bu kullanımda, “the” genellikle bir durumu ifade eder. Örneğin:

 • What’s the condition of this car? (Bu arabanın durumu nedir?)
 • What’s the status of this project? (Bu projenin durumu nedir?)
 • What’s the health of this patient? (Bu hastanın sağlık durumu nedir?)

6. Bir Şeyin Kimliğini Sormak

“What’s the…” ifadesi, bir şeyin kimliğini veya adını sormak için de kullanılabilir. Bu kullanımda, “the” genellikle bir kişiyi veya şeyi ifade eder. Örneğin:

 • What’s the name of this movie? (Bu filmin adı nedir?)
 • What’s the identity of this person? (Bu kişinin kimliği nedir?)
 • What’s the brand of this product? (Bu ürünün markası nedir?)

7. Bir Şeyin Miktarını Sormak

“What’s the…” ifadesi, bir şeyin miktarını veya sayısını sormak için de kullanılabilir. Bu kullanımda, “the” genellikle bir miktarı ifade eder. Örneğin:

 • What’s the population of this city? (Bu şehrin nüfusu kaçtır?)
 • What’s the distance to the next town? (Bir sonraki kasabaya olan mesafe kaç kilometredir?)
 • What’s the weight of this package? (Bu paketin ağırlığı kaç kilogramdır?)

Sonuç

“What’s the…” ifadesi, İngilizce’de çok yönlü bir soru kalıbıdır ve çeşitli anlamlara gelebilir. Türkçe’ye genellikle “Ne…” şeklinde çevrilir. Bu ifade, bir şeyin niteliğini, amacını, fiyatını, konumunu, durumunu, kimliğini veya miktarını sormak için kullanılabilir. Bu ifadenin doğru kullanımı, İngilizce ve Türkçe arasındaki iletişimde netlik ve doğruluk sağlar.


Yayımlandı

kategorisi