wheeler dealer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte wheeler dealer kelimesinin manası:

  1. Kurnaz, kurnaz politikacı, hileci tüccar

wheeler dealer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları