without you

“Without You” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“Without you” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “sen olmadan” anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin veya şeyin yokluğunda bir eylemin veya durumun gerçekleştirilemeyeceğini veya tamamlanamayacağını belirtmek için kullanılır.

İngilizce Anlamı

“Without you” ifadesi, İngilizce’de aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Bir kişinin yokluğunda: “I can’t do it without you.” (Sen olmadan yapamam.)
 • Bir şeyin yokluğunda: “The car won’t start without a battery.” (Araba aküsüz çalışmaz.)
 • Bir koşulun yokluğunda: “Without your help, I would have failed.” (Senin yardımın olmasaydı başarısız olurdum.)

Türkçe Anlamı

“Without you” ifadesinin Türkçe karşılığı “sen olmadan”dır. Bu ifade, Türkçe’de aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Bir kişinin yokluğunda: “Sensiz yapamam.”
 • Bir şeyin yokluğunda: “Pilsiz araba çalışmaz.”
 • Bir koşulun yokluğunda: “Senin desteğin olmasaydı başarısız olurdum.”

Örnek Cümleler

İngilizce:

 • I can’t imagine my life without you. (Sensiz hayatımı hayal edemiyorum.)
 • The party wouldn’t be the same without you. (Sen olmadan parti aynı olmazdı.)
 • I wouldn’t have been able to finish the project without your help. (Senin yardımın olmasaydı projeyi bitiremezdim.)

Türkçe:

 • Sensiz hayatımın anlamı yok.
 • Sen olmasan parti çok sıkıcı olurdu.
 • Senin desteğin olmasaydı projeyi bitiremezdim.

“Without You” İfadesinin Kullanım Alanları

“Without you” ifadesi, günlük konuşmalardan resmi yazılara kadar çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Aşağıda bu ifadenin kullanıldığı bazı yaygın alanlar verilmiştir:

 • Kişisel ilişkiler: Sevgi, özlem ve bağlılığı ifade etmek için.
 • İş ve eğitim: Bir kişinin veya ekibin başarısına katkıda bulunmanın önemini vurgulamak için.
 • Sanat ve edebiyat: Duygusal derinliği ve özlemi ifade etmek için.
 • Felsefe ve din: Varoluşun ve insan deneyiminin doğasını tartışmak için.

Sonuç

“Without you” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan ve bir kişinin veya şeyin yokluğunda bir eylemin veya durumun gerçekleştirilemeyeceğini veya tamamlanamayacağını belirtmek için kullanılan güçlü bir deyimdir. Bu ifade, günlük konuşmalardan resmi yazılara kadar çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve duygusal derinlik, özlem ve bağlılık gibi kavramları ifade etmek için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi