wood sözlük anlamı nedir?

Sözlükte wood kelimesinin manası:

  1. Tahta, kereste, ağaç
  2. Odun
  3. Orman, koru
  4. Tahta, ahşap
  5. Ağaçlandırmak, orman haline getirmek
  6. Odun tedarik etmek
  7. Tahta, odun, kereste, koru, ağaçlık, fıçı

wood ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları