worry sözlük anlamı nedir?

Sözlükte worry kelimesinin manası:

  1. Üzülmek, sıkılmak, endişe etmek, merak etmek, zihninde kurmak, tasalanmak, kaygılanmak
  2. Eziyet etmek, rahatsız etmek, üzmek, canını sıkmak
  3. Isırıp sarsmak(köpek)
  4. Üzüntü, endişe, merak, tasa, kaygı
  5. Istırap, can sıkıntısı
  6. Üzülmek, endişe etmek, endişelendirmek, endişelenmek, kaygılanmak, merakta kalmak, merak etmek, tedirgin olmak, rahatsız olmak, ısırıp silkelemek, sinirlenmek, hırpalamak, taciz etmek, zorlamak, rahatsız etmek, üzmek

worry ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları